“Emodz maakt de optimale combinatie van energie en mobiliteit bereikbaar”

Emodz koppelt mobiliteit aan duurzaamheid

We zijn voortdurend in beweging. Onze dynamisch samenleving vraagt het uiterste van ons op het gebied van vervoer en vervoersbewegingen. Rap van A naar B.

De huidige technologische ontwikkelingen zorgt ervoor dat we kritisch naar ons vervoer kunnen kijken. Moeten kijken. Kan het goedkoper, duurzamer en gebruiken we alle vervoersmiddelen optimaal. 

Vraag en aanbod binnen die mobiliteit optimaal op elkaar afstemmen is een uitdaging. Emodz kijkt er naar uit om samen met u die uitdaging aan te gaan. Samen, naast elkaar, bekijken we de mogelijkheden en komen we met een uitgekiend advies op maat. 
 
Emodz heeft alle specialismen in huis om uw vraag en aanbod op het gebied van mobiliteit optimaal op elkaar af te stemmen. Alleen zo bereik je het optimale resultaat.
En de medewerkers van Emodz gaan een stapje verder. Als ze samen met u uw mobiliteitsbehoefte in kaart hebben gebracht en een advies is uitgebracht dan is succes verzekerd.

Desgewenst kan Emodz de regie in handen nemen en totale processen op genoemde thema’s van u overnemen. Denkt u hierbij aan:

Bespaarpotentieel

Onderzoek naar bespaarpotentieel mobiliteit en energie

> lees meer
Advies

Advies over middelen en maatregelen

> lees meer
Implementatie

Implementatie middelen en maatregelen

> lees meer
Gedragsverandering

Begeleiding structurele gedragsverandering stakeholders

> lees meer