Advies

Emodz is systeemarchitect voor innovatieve, duurzame systeemoplossingen, waarbij gebruik gemaakt wordt van de laatste stand der techniek. Deze voorsprong in kennis over oplossingen maakt Emodz een waardevolle adviseur.