Zo efficient als mogelijk....

Natuurlijk ben je als ondernemer of bestuurder dagelijks bezig met het financiële resultaat. De manier waarop we hiermee bezig speelt een steeds belangrijkere rol in de bedrijfsvoering. Het is vaak niet meer tegen elke prijs, dat kan ook niet meer en dat hoeft vaak ook niet. Want waarom niet kiezen voor de beste oplossing, de oplossing waarmee zowel duurzaamheid als resultaat worden gediend.

Emodz geeft inzicht en biedt oplossingen bij mobiliteitsvraagstukken, waarbij bijvoorbeeld duidelijk in beeld wordt gebracht wat uw daadwerkelijke mobiliteitsbehoefte is en hoe hier zo efficiënt mogelijk invulling aan gegeven kan worden. Hiermee maken we gebruik van de laatste stand der techniek, bijvoorbeeld door optimaal gebruik te maken van kansen die de bestaande energiehuishouding van een bedrijf bieden. Bijvoorbeeld door toepassing van smart charging en bi-directioneel laden waardoor de accu van elektrische voertuigen deel uitmaken van de totale oplossing