Samen lukt het wel

Niet langer uitvoeren maar vooral faciliteren en stimuleren, mogelijk maken en aanjagen. Dat is de kant die de overheid uitgaat. Door duidelijk de vraag en de mogelijkheden in beeld te brengen kunnen de juiste (markt-)partijen bij elkaar gebracht worden om op een nieuwe manier gezamenlijk de win-win te realiseren. Emodz heeft diverse overheden begeleidt bij succesvolle (PPS-)initiatieven op het gebied van duurzaam deelvervoer, laadinfra, aanbestedingsprocedures en structurele gedragsverandering.