Slim gebruik van de auto

De automobiel heeft ons ontzettend veel goeds gebracht de afgelopen decennia. De laatste jaren lijkt het wel alsof de auto slechts de veroorzaker is van veel maatschappelijke bedreigingen. Wij zijn van mening dat de auto, juist in deze tijd een cruciale rol kan spelen in de oplossing voor grote maatschappelijke uitdagingen. Slim gebruik is de oplossing! Emodz kan u bijstaan bij het vinden van de juiste middelen en competenties.