Training

Emodz beschikt over trainers en coaches die in staat zijn structurele gedragsverandering teweeg te brengen bij mensen in de auto-sales die vaak al lang volgens een vast protocol werken. Deze verandering wordt verankerd in de basis, zodanig dat het gedrag van de medewerker in overeenstemming wordt gebracht met de visie en de plannen van de werkgever. Bij de trainingen wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de positie van het bedrijf in de markt en de (new business) producten waar mee gewerkt wordt