All over the world...

De transities op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit zijn wereldwijd onderwerp van grote belangstelling, onderzoek en ontwikkeling. Emodz beschikt over een internationaal netwerk waarmee continu informatie uitgewisseld wordt over de mogelijkheden die de laatste stand der techniek biedt.

Emodz is in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken penvoerder voor twee Partners International Business Programma's. (Pib's)

Het programma Partners for International Business (PIB) heeft tot doel Nederlandse (top)sectoren op kansrijke markten in het buitenland te positioneren. De Nederlandse overheid, Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen werken hieraan mee via een gestructureerde aanpak.

In Duitsland is sinds 2015 het programma "Emobiliteit van Amsterdam naar Berlijn" actief en in Oostenrijk is januari 2017 gestart met het programma "Nachhaltige Mobilität und Energie in Österreich und in den Niederlanden"


Voor meer informatie over de internationale activiteiten van Emodz neemt u contact op met Henk Meiborg