Op zoek naar de totaaloplossing

Steeds meer middelen zijn beschikbaar om doelen te bereiken. Deze middelen moeten passen bij de doelstelling maar ook zeker bij bedrijfsvoering en de cultuur van een bedrijf. Maatregelen dienen getroffen te worden om de middelen zo efficiënt als mogelijk in te zetten. Verder willen we natuurlijk dat deze middelen deel uit kunnen maken van een totaaloplossing.