Fundament van succes

Een zorgvuldige implementatie is het fundament van succes. Het middel en de bedrijfsvoering dienen feilloos op elkaar afgestemd te worden.