RDW

Voor de RDW inventariseren we de behoefte die bij de verschillend e RDW vestigingen bestaat op het gebied van Laadinfra. Op basis hiervan kijken welke (technische) mogelijkheden er zijn en verwerken dit in een bestek.