Rijksdienst voor Ondernemingen

Emodz voert in opdracht van RVO 2 Partners International Businessprogramma's uit, in Duitsland en Oostenrijk. 

Het programma Partners for International Business (PIB) heeft tot doel Nederlandse (top)sectoren op kansrijke markten in het buitenland te positioneren. De Nederlandse overheid, Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen werken hieraan mee via een gestructureerde aanpak.

Voor het Nederlandse bedrijfsleven en de uitvoering van het PIB-programma zet de overheid onder andere haar buitenlandnetwerk in. Nederland beschikt over een wereldwijd netwerk van ambassades, consulaten en de Netherlands Business Support Offices (NBSO’s).

In Duitsland is sinds 2015 het programma "Emobiliteit van Amsterdam naar Berlijn"actief en in Oostenrijk is januari 2017 gestart met het programma "Nachhaltige Mobilität und Energie in Österreich und in den Niederlanden"